Specjal 43 Plus

Elastyczna wykładzina homogeniczna. Zabezpieczona poliuretanem PUR. Odporna na działanie mikroorganizmów. Może być stosowana w pomieszczeniach, w których stale przebywają ludzie, w obiektach użyteczności publicznej o bardzo wysokiej intensywności użytkowania, w o obiektach przemysłu lekkiego, o wysokiej intensywności użytkowania oraz w pomieszczeniach wymagających ochrony przed elektrycznością statyczną, np. na stanowiskach montażu i obsługi elektronicznej aparatury kontrolno-pomiarowej, diagnostycznej, transmisyjnej, a także urządzeń komputerowych.

Parametry Techniczne:

Wykładzina Homogeniczna
Warstwa użytkowa: 2 mm
Grubość całkowita: 2 mm
Szerokość: 2m
Długość rolki: 20m
Waga: 3500 g/m2
Klasa palności:  Bfl-s1

Zapytaj o cenę